MAPD
zodat iedere tiener méér en ándere kansen krijgt!

10-14 Onderwijs projecten waar ik aan werk of recent aan heb gewerkt:

 • 10-14 Onderwijs in 's Hertogenbosch

  Alle PO en VO bestuurders in 's Hertogenbosch onderschrijven het initiatief om te komen tot een 2-18 school en een 10-14 school in hun stad.  Margareth Arnts en lenie van Lieverloo zijn de procesbegeleiders om te komne tot een curriculum 2-=18 onderwijs// 10-14 onderwijs en een business case voor deze vorm van onderwijs.

 • Onderzoek naar de meerwaarde van samenwerking PO-VO Stichting Fedra en Voortgezet Onderwijs Kennemerland

  Stichting Fedra en VOK (Stichting Voortgezet Onderwijs) onderzoeken de kansen van samenwerking PO en VO voor hun scholen. Pas op basis van een gelijke visie, commitment en haalbaarheid zullen vervolgstappen gezet worden. Ik begeleid de werkgroep 10-14 Onderwijs, die de opdracht heeft gekregen te komen met een plan voor een op elkaar afgestemde leerroute PO-VO.

 • De Overstap 10-14 Onderwijs in Zetten

  ​​

  De Dr. Lammerts van Buerenschool en het Hendrik Pierson College in Zetten ontwikkelen het 10-14 Onderwijstraject De Overstap. De procesbegeleiding wordt door mij uitgevoerd. Elementen van de procesbegeleiding zijn visie-ontwikkeling, strategie bepaling, organisatie-ontwikkeling, communicatie,  inhoudelijke ontwikkeling, susbsidieverwerving, begeleiding van de projectgroep en werkgroepen. Lees meer over dit project in 10-14 onderwijs en waar begin je dan? Of lees meer in de brochure De Overstap. Of kijk eens naar de video De Overstap!

 • Sterk 10-15 onderwijs in Harderwijk

  RSG Slingerbos/Levant, PROO, VCO en Alfons Ariens onderzoeken de mogelijkheiden om te komen tot een samenwerking waarin gewerkt wordt aan een doorlopende en sectordoorbrekende leerlijn Gepersonaliseerd Onderwijs (Kunskapsskolan). Ik ben gevraagd om de werkgroep Sterk Onderwijs in Harderwijk in deze zoektocht te begeleiden en te komen tot een koers- en ambitiedocument. Lees meer hierover in het artikel van De Stentor Proeven van een grote school met veel vakken en lokalen.

 • 10-14 Onderwijs Lingewaard

  De drie PO onderwijsbesturen De Linge, Batavorum en ATOS en het VO bestuur SgOMB in Lingewaard hebben de intentie om per 2018/2019 voor alle kinderen die daarvoor kiezen 10-14 onderwijs in hun regio aan te bieden. Op twee locaties in Lingewaard, in Bemmel en in Huissen worden nu vanuit ééeen onderwijsconcept de contouren ontwikkeld voor de uitvoering. Als procesbegeleider beleid ik samen met twee projectbegeleiders het organisatie- en het inhoudelijk proces. Lees meer over dit project in het PO Management: 10-14 ondewijs en waar begin je dan.

 • Samenwerking PO en VO regio Oldenzaal Losser Dinkelland

  In de regio Oldenzaal, Losser en Dinkelland zoeken de PO scholen en het Carmel College Twente naar versterking van hun aanbod. Eén van de speerpunten is een doorgaande leerlijn voor kinderen van 10-14 jaar. In dat kader is een subsidie aangevraagd om de inhoudelijke samenwerking te versterken. Naast de inhoudelijke ontwikkeling staan ook enkele huisvestingsopgaven op de rol van de gemeenten. Vanuit de gedachte 'eerst de visie en dan de stenen' vindt eerst de inhoudelijke ontwikkeling plaats. Ik ben gevraagd dit proces te begeleiden.

 • Onderzoek naar grenzeloze overgangen basisonderwijs - voortgezet onderwijs in de Liemers

  Alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in de regio De Liemers zijn op zoek naar onderlinge horizontale en verticale afstemming.  Leidende principes zijn 7 uitgangspunten die geformuleerd zijn door de leerlingen zelf. 'We zien wie je bent', 'we hebben hoge verwachtingen van elkaar', 'we bieden een inspirerende leeromgeving' zijn drie voorbeelden van de 7 uitgangspunten. Hoe merken de leerlingen dat de scholen daar serieus werk maken? is het centrale thema van het onderzoek dat ik heb uitgeverd voor de scholen.

 • Doorlopende leerlijn 0 tot 16 jaar in Dinxperlo

  IKC De Bosmark en een vestiging van het het Christelijk College Schaersvoorde werken in Dinxperlo aan een ononderbroken leerlijn van 0 tot 16 jaar. Dit met als doel de overgang van PO naar VO voor leerlingen zo gemakkelijk mogelijk te maken en het voortgezet onderwijs in Dinxperlo te borgen voor de toekomst. Het visietrajct is door mij begeleid. Lees verder bij publicaties MAPD AdviesSamenwerken aan goed onderwijs van 0-16 jaar.

 • Samenwerken en samenwonen? Basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Denekamp

  De gemeente Dinkelland, KONOT, Consent en de Carmelstichting zijn de opdrachtgever voor het visietraject: hoe willen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Denekamp in de toekomst horizontaal en verticaal samenwerken en wat betekent dat voor hun nieuwe huisvesting? Als procesbegeleider krim ben ik gevraagd dit proces te begeleiden.

Onderwijs en Ruimte