MAPD
zodat iedere tiener méér en ándere kansen krijgt!

Werkwijze 10-14 Onderwijs

Doelen bereik je wanneer je er ook werkelijk samen in gelooft en er samen aan werkt.

10-14 Onderwijs begint met de  ‘Waarom vraag’ en het opbouwen van onderling vertrouwen en samenwerkzin tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de regio. Tussen bestuurders, leerkrachten en ouders.

De gedeelde Motivatie is de basis voor de uitwerking van het onderwijsconcept, het curriculum en de organisatie.

We ontwikkelen 10-14 Onderwijs 'schoolbreed'. Met bestuurders,  ontwikkelgroepen van betrokken professionals en  klankbordgroepen waarin specialisten, ouders, leerlingen en medezeggenschapsraadsleden en RvT leden zijn vertegenwoordigd.

Als procesmanager stuur ik deze processen aan en ben ik verantwoordelijk voor een goede samenhang en constructieve voortgang.

Onderwijs en Ruimte