Afgelopen schooljaar zaten leraren uit groep 7/8 en docenten Nederlands uit de brugklassen bij elkaar, onder de deskundige leiding van Mat Custers van BCO Onderwijsadvies en -begeleiding. Gekeken werd naar waar goed leesvaardigheidsonderwijs aan moet voldoen, waar de raakvlakken in PO en VO zitten en vooral waarop PO en VO kunnen afstemmen. Enkele conclusies werden al snel getrokken:

 

- We werken allemaal met verschillende methodes

- Er is behoefte aan goede, actuele leesteksten die tevens thematisch toe te passen zijn

- Onze aanpak van leesvaardigheid dient vakoverstijgend te zijn: hetgeen je leert bij begrijpend lezen, moet je toepassen bij een vak als aardrijkskunde, geschiedenis of biologie.

 

"Gekeken werd naar waar goed leesvaardigheidsonderwijs aan moet voldoen, waar de raakvlakken in PO en VO zitten en vooral waarop PO en VO kunnen afstemmen."

 

Samen kwamen we tot 2 mediakaarten over de randvoorwaarden van goed leesvaardigheidsonderwijs. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gezamenlijk uitgesproken belangen. Het idee is dat leerlingen op deze manier een doorlopende leerlijn zien in de aanpak van leesvaardigheid, wellicht de meest belangrijke vaardigheid die je nodig hebt in het onderwijs en in het latere leven.

 

Binnenkort komen de mediakaarten ook online op deze site als download. Scholen die deelnemen krijgen uiteraard een flink aantal fraaie full-color kopieën.

Pijler