Stappen in de aansluiting
basisonderwijs – middelbare school
MAPD

adviseert en begeleidt PO en VO besturen en teams bij de ontwikkeling van hun 10-14 Onderwijs

  • Strategiebepaling
  • Modelkeuze en implementatie
  • Curriculumontwikkeling
  • Communicatie
zodat iedere tiener méér en ándere kansen krijgt!

10-14 Onderwijs

10-14 Onderwijs biedt leerlingen kansen! Om te groeien en te bloeien. Om te worden wie ze zijn. 

10-14 Onderwijs sluit aan bij individuele kwaliteiten van leerlingen. Geeft leerlingen ruimte om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. Binnen de kaders van een erkend samengesteld PO en VO onderwijsprogramma en ondersteund door een professioneel coachend team. De selectie voor een vmbo-mavo of havo/vwo route wordt uitgesteld.

 

Want er zijn vroegbloeiers, bloeiers en laatbloeiers!

En alle 10-14 jarigen moeten maximale kansen krijgen!

 

Veel onderwijsbestuurders en onderwijsteams maken zich op dit moment sterk voor (een vorm van) 10-14 Onderwijs. 

Door samen na te denken over de vraag hoe zij in hun éigen regio en met hun éigen basis- en voortgezet onderwijsscholen een 10-14 onderwijsconcept kunnen ontwikkelen en uitvoeren. En langdurig bestaansrecht geven. 

 

Bent u geïnteresseerd in de keuzen van de verschillende besturen/scholen, de wijze waarop ze organisatorisch samenwerken of hoe zij 10-14 Onderwijs inhoudelijk vorm geven? Klik dan op de pagina's expertise en procesbegeleiding 10-14 Onderwijs, projecten of publicaties.

 

10-14 Onderwijs groeit in belangstelling!

Ook iets voor uw scholen? Ik maak graag met u een afspraak.

Margareth Arnts

Onderwijs en Ruimte