10-14-onderwijs regio Echt zorgt voor een goede aansluiting van primair (PO) op voortgezet onderwijs (VO).

Om die praktisch vorm te geven, werkt het Connect College in Echt momenteel samen met de meeste basisscholen in de regio.
De scholenkoepels Wijzers in Onderwijs en Kindante zetten samen met het Connect College Echt in 2017 de eerste stappen naar 10-14-onderwijs regio Echt, inmiddels maakt Innovo ook onderdeel uit van ons programma.

 

We werken als programmateam samen:

 

  • Myra Stoffels vanuit Wijzers in Onderwijs, PO;
  • Bianca Beunen vanuit Kindante, PO;
  • Patrick Rademakers vanuit Innovo, PO;
  • Marion Voncken vanuit het Connect College, VO;
  • Paul Veelen vanuit het Connect College, VO
Afbeelding
Afbeelding

Basisscholen kiezen een of meerdere pijlers om aan te bieden aan leerlingen.

Per pijler werken we samen in een ontwikkelteam: leraren van groep 7 en 8, van de brugklas en van leerjaar 2. Deze teams staan onder leiding van een lid van het programmateam en een externe partner, zoals diverse onderwijsadviseurs, Fontys Hogescholen of de Open Universiteit Heerlen.

We meten de effecten van het gezamenlijk aanbod, evalueren en ontwikkelen door, zodat al onze leerlingen profiteren van de hoogste kwaliteit. Op dit moment zijn we druk bezig om een klankbordgroep in te richten met daarin een vertegenwoordiging namens leerlingen, ouders en leerkrachten.


We groeien graag om meer kinderen, meer scholen en meer regio’s te laten profiteren. Bel of mail ons gerust met je vraag of inspiratie.

Missie

In het PO werken we langzaamaan toe naar het VO. Graag sluiten we zo goed mogelijk aan, én dragen we onze unieke kennis over de leerling zo goed mogelijk over. In het VO hebben we leerlingen graag vroeg in beeld om goed in te spelen op wat ze nodig hebben. Onze inhoudelijke vakexpertise komt het best tot uiting als we een zo goed mogelijk beeld hebben van waar de leerling vandaan komt. Samen met de PO willen wij het verschil maken: wat moet er klaar staan zodra leerlingen doorstromen naar ons? Wat is de beste route, wat is het belangrijkst voor juist dit kind? PO en VO geven samen het onderwijs vorm om dit te borgen. Te beginnen met een stevige basis aan veelgevraagde thema’s, pijlers, die je hier ziet.

 

Dit is waar we voor staan:

 

  • Een optimale overgang van PO naar VO;
  • Veel inzichten, vermogen tot (zelf-)reflectie bij leerlingen;
  • Gezamenlijke afstemming van werkwijzen van tussen leraren PO & VO;
  • Anticiperen op sociaal-emotionele behoeften van leerlingen.
Afbeelding

Contactpersonen

Patrick Rademakers

patrick@10-14onderwijs.nl

Myra Stoffels

myra@10-14onderwijs.nl

Marion Voncken

marion@10-14onderwijs.nl

Paul Veelen

paul@10-14onderwijs.nl  

Bianca Beunen

bianca@10-14onderwijs.nl