Rekenen / Wiskunde

Wat moet een kind op de basisschool minimaal leren voor een goede start op vmbo of vwo? Leraren in het PO en VO hebben samen een docentenhandleiding gemaakt per niveau. Daarin staan welke werkvormen geschikt zijn, hoe je bijvoorbeeld het best grote deelsommen uitlegt in groep 7 en 8, welke methodieken het VO aanraadt en welke juist niet, omdat ze bij wiskunde wel of niet terugkomen. Zo kunnen we gemakkelijk differentiëren op de basisschool. Een excellente rekenaar kunnen we passende theorie en opgaven geven, waarmee hij/zij in de brugklas een voorsprong krijgt. Eenmaal in het voortgezet onderwijs vinden leerlingen de methodieken herkenbaar, dat is ook een voordeel.


Meer weten?
Marion Voncken is contactpersoon voor deze pijler. Mail je vraag of idee naar marion@10-14onderwijs.nl

 

In een aparte leerlijn krijgen leerlingen in groep 8 die de stof van het PO al beheersen, wiskundeles van een docent wiskunde op het niveau van de brugklas atheneum, plus de bijbehorende toetsen! Als ze het jaar daaropvolgend in de brugklas komen, biedt het Connect College in de OpMaat-uren wiskunde aan om die voorsprong vast te houden.

 

Deelnemende scholen
Connect College
BS. Angela
Bs. De Triangel
Bs. De Driepas
Bs. de Violier
Bs. De Maasparel
Bs. De Toermalijn
Bs. In 't Park
Bs. Patricius
Afbeelding
festival
Voor de zomer vierden we het 5-jarig bestaan van 10-14-onderwijs regio Echt én brachten we een boel mensen met elkaar in contact die betrokken zijn bij dit programma.
🆃🆄🆂🆂🅴🅽🅼🅴🆃🅸🅽🅶 met alle docenten van het Connect College die verbonden zijn aan 10-14-onderwijs regio Echt.
Kjelle en Stijn met hun certificaat
Afgelopen schooljaar hebben Kjelle en Stijn van groep 8 van de Angelaschool in Echt deelgenomen aan een 10-14 project voor leerlingen die uitblinken in rekenen.
Wisselwerking geeft enorme boost in de klas De wisselwerking tussen primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) geeft een enorme boost in de klas.
‘Fijn dat ons kind goed begeleid wordt’