10-14-onderwijs regio Echt verkleint de overstap van primair (PO) naar voortgezet onderwijs (VO).

Met een doorlopende leerlijn waar leerlingen veel baat bij hebben. Leerlingen krijgen extra inzichten die ze meenemen, ongeacht naar welke school ze gaan. Dit zijn de pijlers waarin we samenwerken voor een goede aansluiting.