‘Fijn dat ons kind goed begeleid wordt’

 

Leerkrachten van groep 7 en 8 geven samen met docenten van het Connect College het lesprogramma vorm van 10-14-onderwijs. Gek idee? Wij vinden het fantastisch. Want zo hanteren we eenzelfde aanpak, sluiten basisschool en voortgezet onderwijs beter op elkaar aan en weten leerlingen precies waar het aan toe is. Kunt u zich een soepelere start in de brugklas voorstellen?

 

We hebben op het Connect College brugklasleerlingen graag vroeg in beeld om goed in te spelen op wat ze nodig hebben. Samen willen wij het verschil maken: wat moet er klaar staan zodra leerlingen doorstromen naar het voortgezet onderwijs? Wat is de beste route, wat is het belangrijkst voor juist dit kind? Wat kunnen we samen oppakken voor een goede start? We bespreken en verbeteren onze ideeën samen.

 

We horen vaak dat ouders het erg waarderen dat we hun kind zo goed begeleiden, omdat we zien wat het nodig heeft aan extra uitdaging of begeleiding. Wat ze ook positief vinden, is dat hun zoon of dochter steeds meer zelf de regie neemt over het eigen leerproces. Door de rubrics zien zij en wij eenvoudig hoe de inschaling nu is voor een bepaalde vaardigheid en wat de leerling kan inzetten voor het volgende niveau.

 

Elke leerling telt

De groepen 7 en 8 kwamen al voor (praktijk-)lessen, kijkdagen en een gezamenlijk techniekproject naar het Connect College. Het gebouw voelde al eigen voor de inschrijving. Er was dus al goed contact en een warme overdacht als ze naar het Connect College gingen. Maar we wilden graag méér, om het beter te doen voor elk kind. Met een geleidelijke overgang in plaats van een moment van overdracht. Zo is 10-14-onderwijs regio Echt gestart, een doorlopende leerlijn waar elk kind veel profijt van heeft. Vakinhoudelijk en sociaal-emotioneel.


Ouders geven ons vaak terug dat ze het fijn vinden dat hun kind gezien wordt. Dat je een goed beeld krijgt van een lesdag en onze begeleiding veel verder gaat dan het standaardverhaal op kijk- en open dagen. En inderdaad, elke leerling in de regio mag meedoen, ongeacht of het uiteindelijk kiest voor het Connect College.

 

Herkenbare methodes

Inmiddels lijkt de manier van lesgeven op het Connect College erg op wat leerlingen gewend zijn op de basisschool. De gang van zaken is nu zo herkenbaar, dat je amper kunt spreken van een overdracht als een leerling naar de brugklas gaat. Wij spreken liever over een soepele overgang.


Neem de eigen verantwoordelijkheid die we elke leerling gunnen. Waar sta je, waar wil je naartoe en hoe kom je daar? Het zijn vragen waar uw kind op de basisschool al op inzoomt, samen met de leerkracht. In de brugklas neemt de coach dat persoonlijke proces moeiteloos over.

 

We zijn er trots op dat we professionele leergemeenschappen creëren waarin we samen onderwijs ontwikkelen. De basisschool is van harte welkom voor bijvoorbeeld technieklessen. Op het Connect College is het gemakkelijk het thema op te starten en materialen en gereedschappen te gebruiken. Het thema wordt daarna uitgewerkt op de basisschool en onze docent bezoekt vervolgens de eindpresentatie op de basisschool.

 

Wisselwerking

De grootste ‘bijvangst’ van onze gezamenlijke aanpak is dat leerkrachten en leraren elkaars werkwijze ervaren, deze bespreken en afstemmen. En dat kleuters misschien wel meer zelfstandigheid tonen dan leerlingen van een eindexamenklas.


Deze wisselwerking vergroot gelukkig meer overeenkomsten dan verschillen. Wij brengen werelden graag samen. Leerlingen zien zaken terug die ze al kennen.

10-14-onderwijs regio Echt zorgt voor een enorme boost in de klas. Dat kan elk kind alleen maar verrijken.


Dit artikel is eerder in aangepaste vorm gepubliceerd in het magazine ‘Leren leren, samen leven’ van het Connect College.

 

Pijler