Docenten PO en VO volgden vlak voor de herfstvakantie gezamenlijk een training rondom het programma TextAid. Zowel op locatie als online namen de enthousiaste onderwijsprofessionals deel. Zodoende ontstaat er steeds meer eenheid bij inzet van dit programma om dyslectische  leerlingen (auditief) te ondersteunen. 10-14-onderwijs regio Echt besteedt veel aandacht aan gezamenlijke scholing, waarbij leraren uit PO en VO samen leren en afspraken maken. De leerling profiteert zo maximaal en de weg naar een vlekkeloze overgang PO-VO is weer een stap dichterbij.

Pijler