Kjelle en Stijn met hun certificaat

Afgelopen schooljaar hebben Kjelle en Stijn van groep 8 van de Angelaschool in Echt deelgenomen aan een 10-14 project voor leerlingen die uitblinken in rekenen. Terwijl ze in groep 8 zaten, volgden ze al de wiskundelessen van de brugklas. Dit project werd bedacht en vorm gegeven door Wim Jacobs, leerkracht van groep 8  en Sylvia Paffen, docente wiskunde aan het Connect College. Sylvia heeft elke week op maandag en donderdag de Angelaschool bezocht om Kjelle en Stijn wiskundeles te geven. Wim heeft de leerlingen op de andere dagen ondersteund. Ze hebben hard gewerkt en fantastische resultaten behaald. Daar hoort natuurlijk een echt certificaat bij! 

Sylvia Paffen reikt het certificaat uit aan Kjelle
Sylvia Paffen reikt het certificaat uit aan Kjelle
Sylvia Paffen reikt het certificaat uit aan Stijn
Sylvia Paffen reikt het certificaat uit aan Stijn
Pijler