Afgelopen vrijdag, 13 mei 2022, was Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz te gast bij de les van W&T. Met een delegatie van 7 personen kwamen ze kijken hoe 10-14-onderwijs regio Echt o.a. W&T vormgaf. 

De leerlingen van allebei de groepen 8 van basisschool De Toermalijn gingen van start met het thema "Bouw". Na een plenaire start formuleerden ze een onderzoeksvraag en daarna gingen ze in groepjes uit elkaar om te bouwen in de praktijk. De komende weken werken ze dit project op hun eigen basisschool verder uit en als afsluiting komt de docent van het Connect College op de basisschool langs en mogen de leerlingen hun onderzoek én antwoord op de onderzoeksvraag presenteren. 

Pijler