Wisselwerking geeft enorme boost in de klas

De wisselwerking tussen primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) geeft een enorme boost in de klas. Kinderen gedijen en groeien goed door de herkenbare aanpak in 10-14-onderwijs. We werken met zogenoemde pijlers, veelvoorkomende thema’s die we in gezamenlijke ontwikkelteams vormgeven. Mooi om zo aan de slag te zijn voor elk kind in de regio.

 

Voor Nederlands bijvoorbeeld hebben de leraren Ellen Hofhuis van basisschool De Maasparel en Saskia Goossens van het Connect College zich vastgebeten in schrijfproducten van leerlingen. “We zijn deze gaan ‘ranken’”, vertelt Ellen. “Het bleek ontzettend moeilijk om zonder voorkennis te bepalen welke leerling een bepaald werk gemaakt zou hebben: was het een leerling van 2 vwo, groep 7 of de brugklas?”


“Zo raakten we aan de praat over het vak Nederlands zoals dat op de basisschool en de middelbare school wordt gegeven”, vult Saskia aan. “Er bleken veel verschillen te zijn: zaken die ze in groep 8 hebben geleerd, leken ze bij ons in de brugklas te zijn vergeten.”


Ellen: “We concludeerden dat jullie opdrachten vaak beter waren opgebouwd en meer diepgang hadden. We hebben nu (met hulp van Fontys Hogescholen) met drie basisscholen en het Connect College afspraken gemaakt over hoe we schrijfvaardigheid gaan aanbieden. De leerlingen kunnen op deze manier gerichter werken en leraren kunnen gerichter feedback geven. Kinderen gaan het herkennen als ze naar de brugklas gaan.”
Inmiddels wordt begrijpend lezen onder de loep genomen.

 

Meer ruimte voor praktijk

We zien dus vooral kansen. Dat geldt ook voor de pijler Wetenschap & Technologie (W&T).
Leraar Myron Caris van De Toermalijn merkte dat de overstap van groep 8 naar de brugklas erg groot is. “Er zijn veel veranderingen die voor puberende leerlingen spannend zijn. Je ziet ook dat leerlingen niet altijd weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Door de nauwere samenwerking met het Connect College leren ze eerder op een laagdrempelige manier hoe het voortgezet onderwijs werkt.”


Om die reden is Benny Paumen, leraar W&T gaan bespreken welke onderwerpen behandeld worden binnen dit thema. “Zo konden we ons onderwijs afstemmen en een doorlopende leerlijn creëren, waarbij er meer ruimte is voor de praktische kant. We hebben bijvoorbeeld samen robotjes gemaakt. De basisschool komt de opstartles volgen op het Connect College en ik ga bij de afsluitende les naar de basisschool toe.”

 

Myron: “De leerlingen werken aan de onderzoeksvraag die ze meekrijgen tijdens de opstartles. Dit doen we in onze lessen op de basisschool. Het leer- en werkboek mogen ze gebruiken als bronnenboek. Ik hoef nu minder klassikale instructie te geven en kan zo meer persoonlijke aandacht geven, want de leerlingen leren veel meer door het te doen. Alle leerlingen kunnen nu op hun eigen niveau werken en eigen ideeën aanleveren. Je ziet dat ze zelfverzekerder worden en dat heeft een positieve invloed op hun taakhouding, planning en vaardigheid om samen te werken.”

 

Benny bevestigt dat: “Als ik terugkom op de basisschool en zie hoe trots de leerlingen zijn op hun werk en wat ze allemaal hebben geleerd in die periode, is dat prachtig om te zien.”

 

Inzicht voor leerling én leraar

Leuk, dat wij als professionals blij van deze ontwikkeling worden. Maar we doen het natuurlijk voor onze leerlingen. Fleur is na basisschool De Maasparel naar het Connect College gegaan. Zo ervaart zij die overgang en de pijler Leerlingvaardigheden:


“We hadden in groep 8 drie rubrics-thema’s: samenwerken, plannen en een taak uitvoeren. Bij iedere rubric moet je aangeven waar je staat en waar je naar toe wilt groeien. Ik had gekozen voor plannen, omdat ik daar beter in wilde worden. Samen met de juffrouw heb ik gekeken wat ik dan moest verbeteren. Thuis heb ik dat verteld en ben ik samen met mama gaan kijken wanneer ik huiswerk ging maken. Daardoor begon ik eerder aan mijn huiswerk en was ik eerder klaar. Ik zei steeds tegen mezelf, dat ik moest beginnen met het huiswerk. Mama hielp mij daar soms bij. Zo had ik ook meer tijd om af te spreken met vriendinnen.”

 

Op het Connect College hanteren we hetzelfde online systeem, waardoor Fleur kon doorgaan waar ze gebleven was en de leraren konden zien waar ze al aan gewerkt had. Zo is Fleur in de brugklas gestart met het onderdeel concentratie. “Ik had een nieuwe klas en was snel afgeleid. Bovendien kreeg ik meer huiswerk, dan moet je je goed kunnen concentreren.”

 

Kennis en ervaring delen

Ook de pijler Mens & Maatschappij is een thema dat we met elkaar goed hebben afgestemd in primair en voortgezet onderwijs. Leraar Wim Jacobs van basisschool Angela noemt het fijn om samen te werken met collega’s in het VO. “Juist bij thema’s en projecten is hun expertise heel waardevol.” “We kiezen samen een thema dat we samen ontwerpen én geven, aan zowel groep 8 en de brugklas”, vult Marion Voncken van het Connect College aan.


Wim: “De leerlingen werken samen op hun eigen niveau. Hoezeer je de diepgang opzoekt, hangt dus volledig af van jezelf: je wordt niet meer geremd door het missen van materiaal of je eigen kennis en expertise.”

 

Marion: “Klopt, deze kun je nu immers delen. Het is mooi om op deze manier meer inzicht te krijgen in elkaars manier van werken. We weten nu beter wat er speelt in groep 7/8 en dus ook hoe leerlingen bij ons binnenkomen.
Mijn brugklasleerlingen krijgen een tutorrol ten opzichte van de groep-8’ers. Een unieke positie, omdat ze in de brugklas plots weer ‘de kleinsten van de school’ waren geworden. Die groei doet goed!”

 

Zorg centraal bij Herfstsignalering

Naast vakinhoudelijke afstemming heeft natuurlijk ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen onze aandacht. Sommigen hebben heel specifieke zorgbehoeften. Goed om die samen te delen om op te kunnen anticiperen.
“Zo hebben we voor een van onze leerlingen een time-outplek ingericht op het schoolplein”, zegt zorgcoördinator Myra Stoffels van ’t Breerke. Waardevolle informatie voor leerlingcoördinator Mike Hos van het Connect College. “Al kunnen wij deze specifieke aanpak niet bieden, we kunnen wel samen kijken naar een passende oplossing. Zo kunnen we een aparte ruimte creëren waar de leerling terecht kan wanneer het hem/haar even te druk wordt. Daarover kunnen we nu vroegtijdig afspraken met de basisschool, leerling en ouders.”

 

Myra: “De zorgcoördinatoren van basisscholen en de leerlingcoördinatoren van het Connect College bespreken samen zulke casussen van leerlingen uit groep 7, 8 en de brugklas. We kijken waar we samen op kunnen trekken en proberen ons handelen af te stemmen, zodat we de leerlingen heel persoonlijke en constante begeleiding kunnen (blijven) bieden.”

 

Mike: “Zo kunnen we ook snel ingrijpen wanneer een leerling in de brugklas plots ander gedrag vertoont dan op de basisschool. En gaat de kennis van acht jaar basisschool niet verloren, maar wordt deze juist optimaal benut.”
 

Pijler